Sjenice – nadstrešnice

20. rujna 2017.

Terasa uz mobilnu kućicu

Terasa uz mobilnu kućicu 3.500 € + PDV
18. veljače 2018.

Nadstrešnica i sjenica Lovreć – Bekavac

16. ožujka 2018.

Sjenica sa garniturom Raić-Šimić Malinska 2,8×3,2

    Sjenica sa garniturom Raić-Šimić Malinska 2,8×3,2
25. travnja 2018.

Vrtna sjenica Tiskara Hrastić 3×3

error: