ROVIŠĆE 01.01.2019

CIJENIK IZRADE TROŠKOVNIKA MONTAŽNE DRVENE KUĆE

U cijenu nije uključen PDV.

 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

– Izrada projektne dokumentacije

– izrada završnog izvješća

 1. GRAĐEVINSKI RADOVI: ( 50,00/m2)

– Hidroizolacija ispod montažnih elemenata V4 š=30cm

 1. MONTAŽERSKI RADOVI:

A – fasadna konstrukcija zida ( 280,00/m2)

– Kvh temeljne grede 10×14 cm, stupci 14×14 cm, oblogapoluoblica 4 cm

bor.

– Kvh zidne grede 14×14 cm sa natpustima 60 cm

B – Izolacija vanjskog zida (250,00/m2)

– Podkonstrukcija roštilja 5×10 cm, ispuna mineralnom vunom 10 cm

– Parna brana,brodski pod 20 mm

C-Prezidni zid (280,00/m2)

– Kvh roštilj konstrukcija 5×8 cm, ispuna mineralne vune 8 cm, obostr.

Brodski pod 20mm.

D – Stropne grede.(350,00/m2)

– Kvh grede 14×14 cm,

 1. KROVIŠTE:

A – Konstrukcija krovišta (280,00/m2)

– Rogovi 10×14 cm,daska 20mm,paropropusna folija,kontraletva,letva 3×5

cm

B – Izolacija krovišta (230,00/m2)

– Ispuna mineralnom vunom 15 cm,parnabrana,brodski pod 20 mm

 1. STOLARIJA:

– po cijeni u nabavi plaća se dodatno farbanje i drveni opšav.

 1. TERASA: (800,00/ m2 krovište)

A – Konzole sa stupcima Kvh 14×14 cm ,grede j/p 14×16 cm, rogovi j/p

14×16 cm,

Brodski pod 2 cm, paropropusna folija 125 gr., kontra letva,letva 3×5 cm

B-ograde na terasi od oblice 3 cm /4 reda = 250,00/ m7.

 1. ZAŠTITA DRVENE KONSTRUKCIJE: (75,00/m2)

A – premazivanje drvocidom Remmers……….?

B – premazivanje Remmersovom lazurom Induline GW-310 (2 premaza

 1. LIMARSKI RADOVI: (120,00/m )

– Postavljanje horizontalnih žljebova

– Postavljanje krovnih opšava

– Postavljanje temeljnih opšav

 1. POKROV:

– 20% na nabavnu cijenu

 1. STEPENICE: (350,00/gazište smreka – 450,00 kn bukva)

– konstrukcija i gazište od stolarske fosne 5 cm

 1. DIMLJAK: PGM (800,00/m )

– Kompletan sa svim djelovima,beton. Kapa i limeni opšav

 1. INSTALATERSKI RADOVI:

A – Instalacija vode (400,00 /po priključnom mjestu)

– Ugradnja PE cijevi vode i kanalizaciskih cijevi od betona

B – istalacija el.struje

– Razvod pe cijevi ,ugradnja kutija po projektu

 1. ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI:

A – Keramički radovi

B – parketarski radovi

C – Zadnja faza elektroinstalacije (utićnice,prekidaći,osiguraći)

D – Centralno grijanje

 1. TRANSPORT: (4,00/km )

A – Transport materijala do gradilišta

B – Smještaj radnika 80 kn radnik

 1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

A – Debljina vanjskog zida

B – izolacija vanjskog zida

C – Izolacija pregradnog zida

D – Vrsta drveta i podrijetlo

E – Zaštita drva –Induline GW-310 zadovoljava zahtjeve norme EN 152-1