ROVIŠĆE 01.01.2017

CIJENIK IZRADE TROŠKOVNIKA MONTAŽNE DRVENE KUĆE

U cijenu nije ukljućen PDV.

1.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:
-Izrada projektne dokumentacije

2.GRAĐEVINSKI RADOVI: ( 25,00/m2)
-Hidroizolacija ispod montažnih elemenata V4 š=30cm

3.MONTAŽERSKI RADOVI:
A-fasadna konstrukcija zida ( 280,00/m2)

-Kvh temeljne grede 10×14 cm, stupci 14×14 cm,oblogapoluoblica 4 cm bor.
-Kvh zidne grede 14×14 cm sa natpustima 60 cm

B-Izolacija vanjskog zida (200,00/m2)

-Podkonstrukcija roštilja 5×10 cm, ispuna mineralnom vunom 10 cm
-Parna brana,brodski pod 20 mm

C-Prezidni zid (250,00/m2)

-Kvh roštilj konstrukcija 5×8 cm,ispuna mineralne vune 8 cm, obostr. Brodski pod 20mm.

D-Stropne grede.(250,00/m2)

-Kvh grede 14×14 cm,

4.KROVIŠTE:
A-Konstrukcija krovišta (250,00/m2)

-Rogovi 10×14 cm,daska 20mm,paropropusna folija,kontraletva,letva 3×5 cm

B-Izolacija krovišta (200,00/m2)

-Ispuna mineralnom vunom 15 cm,parnabrana,brodski pod 20 mm

5.STOLARIJA:

-po cijeni u nabavi plaća se dodatno farbanje i drveni opšav.

6.TERASA: (560,00/ m2 krovište)
A-Konzole sa stupcima Kvh 14×14 cm ,grede j/p 14×16 cm, rogovi j/p 14×16 cm,
Brodski pod 2 cm, paropropusna folija 125 gr., kontra letva,letva 3×5 cm
B-ograde na terasi od oblice 3 cm /4 reda = 200,00/ m7. ZAŠTITA DRVENE KONSTRUKCIJE: (18,00/m2)
A-premazivanje drvocidom Remmers……….?
B-premazivanje Remmersovom lazurom Induline GW-310 (2 premaza

8. LIMARSKI RADOVI: (100,00/m )
-Postavljanje horizontalnih žljebova
-Postavljanje krovnih opšava
-Postavljanje temeljnih opšav

9. POKROV:
A-šindra 50,00/ m2
B-crijep 70,00/ m2

10. STEPENICE: (300,00/gazište )
– konstrukcija i gazište od stolarske fosne 5 cm

11. DIMLJAK: PGM (640,00/m )
-Kompletan sa svim djelovima,beton. Kapa i limeni opšav

12. INSTALATERSKI RADOVI:
A-Instalacija vode (350,00 /po prikljućnom mjestu)
-Ugradnja PE cijevi vode i kanalizaciskih cijevi od betona
B-istalacijael.struje
-Razvod pe cijevi ,ugradnja kutija po projektu uraćunato u cijeni

13. ZAVRŠNI OBRTNIĆKI RADOVI:
A-Keramićki radovi
B-parketarski radovi
C-Zadnja faza elektroinstalacije (utićnice,prekidaći,osiguraći)
D-Centralno grijanje

14. TRANSPORT: (3,00/km )
A-Transport materijala do gradilišta
B-Smještaj radnika

15. TEHNIĆKE KARAKTERISTIKE:
A-Debljina vanjskog zida
B-izolacija vanjskog zida
C-Izolacija pregradnog zida
D-Vrsta drveta i podrijetlo
E-Zaštita drva –Induline GW-310 zadovoljava zahtjeve norme EN 152-1