OSNOVNA CIJENA KIOSKA

 

Dimenzije 22mm 30mm
2 x 2 = 4m2 10.000,00 kn 11.000,00 kn
2 x 3 = 6 m2 14.000,00 kn 15.000,00 kn
3 x 3 = 9 m2 18.000,00 kn 20.000,00 kn
3 x 3.5 = 10.5 m2 24.000,00 kn 26.000,00 kn
3 x 4 = 12 m2 28.000,00 kn 30.000,00 kn

U cijeni su:
– Jedna vrata 80 x 200 , jedan prozor sa šankom
– Pokrov šindra na 2 vode
– Limene okapnice krovne + temljne
– Drvocid, temeljna boja ( ton boje po želji kupca)
2. Dodatno se plaća razlika prozora i šanka
3. Metar šanka sa škurom 300,00 kn
4. Položaj vrata i prozora moguć je i po skici kupca
5. Transport: 1.5 kn / km u jednom smijeru.
CIJENE SU SA PDV-om 25%